Menu

 

 

 

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2023

(Fastställd 2023-03-18)

 

Sid

2  Gemensamma tävlingsbestämmelser

4  Bestämmelser för seriespelet

8  Bestämmelser för juniortouren

10  Bestämmelser för Öppna Damdagar

11  Bestämmelser för Gotland Order of Merit

13  Bestämmelser och krav för deltagande i NWIG

16  Bestämmelser för Distriktsmästerskapet

16  Övrig information

 1. Domarförteckning
 2. Kontaktpersoner serierna
 3. Protokoll för Gotlandsserierna
 1. Klubbadresser
 2. Förkortningar tävlingsprogram
 3. Tävlingskalender 2023

 

Gemensamma tävlingsbestämmelser

Grunden för dessa bestämmelser är hämtade från Spel- och tävlingshandboken 2023 som är utgiven av Svenska Golfförbundet.

 

 1. Anmälan till tävling

Varje spelare är personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan sker på det sätt som anges i villkoren för tävlingen.

Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande.

 

 1. Uteblivande från tävling efter avanmälan med giltigt förfall

Om en spelare efter anmälningstidens utgång men före angiven starttid avanmäler sig och anmäler giltigt skäl stryks spelaren från tävlingen.

 

 1. Uteblivande från tävling utan avanmälan och utan giltigt förfall

Om en spelare uteblir från en tävling utan att avanmäla sig och utan giltigt skäl skall deltagaravgift erläggas för tävlingen.

Arrangerande klubb äger rätt att fakturera anmälningsavgiften och eventuell greenfee. Spelarens hemmaklubb meddelas.

 

 1. Deltagaravgift och greenfeeavgift vid öppna tävlingar

Deltagaravgift och greenfeeavgift för deltagande i öppna tävlingar bestäms av respektive klubb och framgår av villkor för och inbjudan till tävling.

 

 1. Representationsbestämmelser vid partävlingar

Äkta makar: Två personer, som ingått äktenskap. Paret behöver inte ha samma folkbokföringsadress.

Sambos: Samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambos är benämningen på de personer, som är sammanboende. Paret skall dessutom ha samma folkbokföringsadress.

Generationstävlingar: Släktskapet skall vara biologiskt eller barnet adopterat. I två- generationstävlingar kan ett led vara överhoppat så att t.ex. farfar spelar med barnbarn.

 

 1. Närvaro vid tävling och prisutdelning

En tävling omfattar tiden från anmälan vid tävlingens början tävlingsdagen till och med prisutdelningen efter genomförd tävling. Vid stora startfält kan prisutdelning genomföras efter det att varje klass är färdigspelad.

I villkoren för tävling skall anges om spelaren måste närvara personligen eller har rätt att utse ombud att ta emot pris. I annat fall återgår priset till TK på klubben.

Spelare som avviker från tävlingsbanan utan att anmäla detta till tävlingsledningen eller utan orsak uteblir från prisutdelningen får inget pris även om detta skulle vara befogat enligt resultatlistan.

 

 1. Gotlandsklubbarnas rekommenderade handicap klasser

Klass A   +8,0 - 13,4

Klass B   13,5 - 20,4

Klass C   20,5 - 36,0

Klass D1  36,1 - 54,0  (18 hål)

Klass D2  36,1 - 54,0  (9 hål)

 

2

 

 1. Tillstånd att använda transportmedel - spelare

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb.

(se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10.3).

 

 1. Övrigt

Mobiltelefon får användas vid nödsituationer och kontakt med tävlingsledningen.

 

 1. Startlista

Startlista skall finnas på golf.se eller klubbens hemsida senast klockan 12:00 dag före tävlingsdag.

 

3

 

Bestämmelser för seriespelet.

 1. Namn

Gotlands Golfförbunds seriespel omfattar:

 • Seniorlag, 8 spelare damer och eller herrar
 • Veteran damlag
 • Veteran herrlag

 

 1. Deltagare
  1. Antal lag

Varje klubb äger rätt att delta med ett lag i varje serie.

 

  1. Representation

I det gotländska seriespelet får en spelare endast representera en klubb per kalenderår. Klubben behöver inte vara spelarens hemmaklubb.

 

  1. Sammansättning

Seniorlaget består av 4 par oavsett kön. Högsta tillåtna exakt-hcp 54,0.

Paren kombineras så att par med lägsta hcp spelar mot motståndarpar med lägsta hcp.

Veteranlagen, herr- och dam-, består av vardera fyra spelare, högsta tillåtna handicap är 54. Åldersgräns från 60 år (Det år spelaren fyller 60 år)

 

  1. Anmälan

Respektive klubb anmäler till Gotlands Golfförbund vid höstplaneringsmötet vilka lag klubben avser att delta med i seriespelet.

 

 1. Spelet
  1. Spelform

Seniorlagen spelar Fyrboll/Bästboll Match.

Samtliga matcher spelas över 18 hål. Match kan sluta oavgjord.

 

Veteranherrar och veterandamer spelar slaggolf där de tre bästa resultaten räknas. Utformning av seriespelet Veteran Herr och Dam fastställs med 6 spel-tillfällen för Herr och 5 för Dam med ett finalspel där resultatet summeras inför finalspelet och Herrlag 1 möter Lag 2 , Lag 3 möter Lag 4 och Lag 5 möter Lag 6. Damlag 1 möter lag 2 och lag 3, 4 och 5 möts.

 

  1. Lottning

Lottning av spelordning sker genom Gotlands Golfförbund och framgår av spelschema och tidsschema nedan samt i tävlingskalendern.

 

  1. Tävlingsdagar

Måndagar med start klockan 09.30 för Veteranlagen och söndagar klockan 16:00 för Seniorlagen.

Hemmalaget bokar erforderliga starttider.

 

  1. Spelordning

Tävlingsledaren bestämmer spelordning mellan lagen.

När ett hål är färdigspelat skall spelarna vara överens om resultatet på hålet och ställningen i matchen.

 

4

 

  1. Ändring av speldag eller WO

Om ett lag inte kan ställa upp till tävling vid planerad speldag har lagen rätt att komma överens om senare speldag, WO skall undvikas.

Uppskjuten match skall vara färdigspelad före sista omgången. Ändrad speldag anmäls till tävlingssekretariatet.

 

  1. Sen ankomst

Om ett lag kommer mer än femton minuter för sent till start och inte har anmält orsaken till förseningen, har laget lämnat WO.

 

  1. Reserver

Reserver får inte sättas in under pågående spel.

 

  1. Lokala regler och lokala bestämmelser

Lokala regler och Lokala bestämmelser skall finnas tillgängliga för spelarna och det är spelarnas skyldighet att läsa lokala regler och lokala bestämmelser före start.

 

  1. Utslagsplatser

Damer spelar från RÖD tee (eller motsvarande). Herrar spelar från GUL tee (eller motsvarande).

Herrar från det år de fyller 70 år har rätt att spela från RÖD tee. Spelare som väljer RÖD tee skall spela från RÖD tee under hela serien.

 

  1. Lagledare

Respektive klubb utser minst en lagledare för varje lag och dessa anmäls till Gotlands Golfförbund innan serien startar. Förteckning enligt sidan 17.

 

  1. Greenfee och vagnar

Vid seriespel och seriespelsavslutning är deltagarna befriade från greenfee och hemmaklubben ställer bagvagnar till spelarnas förfogande utan kostnad.

 

  1. Övningsspel

Före matchspel är övningsspel tillåtet på banan (Seniorlagen).

 

  1. Tillstånd att använda transportmedel - spelare

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb.

(se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10.3). Avgift utgår enligt för klubben gällande pris.

 

  1. Avbrott i spelet

Avbrott i spelet regleras i Regler för golfspel.

Om match inte kan spelas klart samma dag skall klubbarna komma överens om ny dag för spel. Matchen annulleras och startar på nytt nästa tävlingsdag. Nya spelare får sättas in.

Flyttning skall anmälas till Tävlingssekretariatet.

 

  1. Särskiljning vid lika resultat

Om två eller flera lag har samma antal poäng/antal slag efter seriens slut sker särskiljning genom att lagen spelar samma sorts spel som vid seriespelet över arton hål på neutral golfbana. Om segrare efter detta inte har korats tillämpas sudden death. För övriga placeringar gäller att lag med lika resultat delar placering.

 

5

 

3.16. Ovisshet om tillvägagångssätt, tvister och protester.

Om ovisshet eller tvist uppstår under spel av ett hål får spelare inlägga protest till Tävlingsledningen.

Om ingen behörig representant för Tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål.

Tävlingsledningen får bara behandla en protest om spelaren upplyst motspelaren om,

 1. han/hon lägger in protest
 2. fakta kring situationen (kartlägg hur situationen har uppstått innan ni kommer till nästa tee).
 3. han/hon vill att Tävlingsledningen skall avgöra frågan.

Detta måste göras innan någon av spelarna i matchen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelarna har lämnat green.

Situationen måste redas ut innan protokollet med slutresultatet skrivs under (Godkänns). Om oenighet fortfarande råder skall protokollet inte skrivas under.

Fakta kring situationen enligt punkt b. lämnas till distriktets ansvarige för avgörande.

 

 1. Matchprotokoll GIT

Gästande lag anmäler till värdlagets kansli laguppställning dagen före aktuell speldag. Före spel fyller värdklubbens lagledare eller kansli i matchprotokollet för respektive match/tävling.

 

 1. Poängberäkning

I varje delmatch (Seniorlagen) spelas om 2 poäng.

 • vunnen match ger 2 poäng till laget.
 • oavgjord match ger 1 poäng till vardera laget.
 • förlorad match ger 0 poäng till laget.

 

 1. Resultatrapportering och serietabell

Resultat av respektive tävlingsomgång lämnas senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång till Tävlingssekretariatet.

Serietabell lämnas till tidningarna efter halva serien av Tävlingssekretariatet och därefter efter varje tävlingsomgång till lagledare och omfattar:

 • lag
 • spelade matcher
 • summa poäng

Slutsegrare är det lag som har bästa slutresultatet i summa poängkolumnen när serien är slutspelad.

Om två eller flera lag har samma resultat sker särskiljning enligt p 3.15.

 

 1. Tävlingsledning
  1. Tävlingskommitté

Gotlands Golfförbunds Tävlingskommitté utser tävlingssekretariat för respektive serie.

 

  1. Tävlingsledning på klubb

Klubb som har hemmamatch utser ansvarig tävlingsledare som skall fylla i matchprotokoll och detta lämnas till tävlingssekretariatet senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång.

 

  1. Protester

För protester gäller Tvister och beslut i Regler för golfspel.

 

6

 

 1. Övrigt
  1. Deltagaravgift

Gotlands Golfförbund bestämmer årligen deltagaravgiften och fakturerar klubbarna. Deltagaravgiften skall vara betald innan serierna startar.

 

  1. Servering

Hemmaklubben bjuder gästande lag på förtäring efter avslutad match, allt för att åstadkomma en trivsam samvaro i samband med tävlingen. Övriga förfriskningar i anslutning till matcherna betalas av den enskilde.

 

  1. Priser

Till segrande lag i respektive serie utdelas Gotlands Golfförbunds vandringspris i samband med serieavslutningen.

 

9.  Spelschema Seniorserien 2023

16/4

Visby GK - När GK

Slite GK - Gumbalde R.

14/5

När GK - Gumbalde R.

Gotska GK – Visby GK

28/5

Gotska GK - När GK

Slite GK - Visby GK

4/6

Slite GK - När GK

Gumbalde R. - Visby GK

11/6.

Gumbalde R. - Gotska GK

 

18/6

Visby GK - Slite GK

 

2/7

Gotska GK - Gumbalde R.

När GK - Slite GK

9/7

Visby GK - Gumbalde R.

Slite GK - Gotska GK

6/8

Visby GK - Gotska GK

 

8/8

Gumbalde R. - När GK (tis)

 

13/8

Gotska GK - Slite GK

När GK - Visby GK

27/8

Gumbalde R. – Slite GK

När GK – Gotska GK

 

Tävlingsdagar: Söndagar kl. 16:00.

 

10.  Spelschema Veteranseríen 2023

15/5  Gotska GK

29/5  När GK

12/6   Gumbalde Resort AB 7/8   Slite GK

21/8  Ljugarns GK

11/9  Visby GK

12/6  Gumbalde Resort AB

 

Tävlingsdagar: måndagar kl. 09:30

 

7

 

Bestämmelser för Juniortouren

 1. Syfte

Syftet med Juniortouren är att juniorer från de gotländska golfklubbarna skall

  • ha utbyte med varandra och spela på varandras banor
  • inskolas i enklare tävlingsgolf

Juniortouren är avsedda för spelare upp till och med 21 år.

Spelare representerar endast en klubb under året, vilken ej behöver vara spelarens hemmaklubb.

Juniortouren är en individuell tävling och spelas i två klasser:

Klass 1 hcp upp till 36,0 (18 hål), klass 2 hcp 36,1-54 (9 hål). Spelform: Singel Pb.

 

 1. Scorekort

Scorekortet skall föras ordentligt med tydlig handstil och innehålla såväl spelarnas som markörernas score (Observera att båda spelarnas score skall skrivas in). Efter ronden skall scoren kontrolleras genom motläsning innan kortet signeras och lämnas in.

Observera att markörens score inte får strykas över eller på annat sätt göras oläslig!

Saknas läsbar, kontrollerbar markörscore riskerar spelaren diskvalifikation. Tävlingsledaren beslutar om detta i samråd med domare. Scorekortet anses vara inlämnat när spelaren lämnat sitt scorekort och lämnat det området med tydlig gräns där scorekortsmottagningen äger rum.

 

 1. Utrustning

De krav vi ställer på spelarna är desamma som finns angivna i SGF:s manualer för olika tävlingar, det vill säga att varje spelare skall kunna visa upp:

  • greenlagare
  • klocka och/eller mobiltelefon
  • markeringsknapp

 

 1. Ansvar och gott uppträdande

Den enskilde spelaren är ytterst ansvarig för att ovanstående krav uppfylls. Som medhjälpare finns:

  • tävlingsledningen, där tävlingsledare och domare ingår.

Tävlingsledning och domare kommer under tävlingarna att fästa stor uppmärksamhet vid att spelarna uppträder på ett föredömligt och sportsligt sätt.

 

 1. Sanktioner vid brott mot Gott uppträdande
  • tillsägelse
  • varning
  • startförbud/spelförbud.

Sanktioner utdelas av tävlingsledning eller domare och rapporteras till Gotlands Golfförbund. Tillsägelse och varning följer spelaren genom hela säsongen.

Ett gott uppträdande är en skyldighet inte bara mot din klubb, arrangören utan även mot dina medtävlare och framför allt mot DIG SJÄLV i din strävan att bli en duktig golfspelare.

 

 1. Caddies

SGF har tagit bort caddieförbudet för juniorer men vi rekommenderar att föräldrar inte går med i samma boll som sitt barn.

 

8

 

 1. Övrigt

Juniortouren äger rum vecka 28-32, en spelomgång på varje klubb.

Erforderligt startförbud före och efter startfältet (ca 10min före och 30min efter).

 

 1. Spelschema Juníortouren 2023

 

27/6  Visby GK

16/7  Gotska GK

24/7  När GK

27/7  Slite GK

9/8  Gumbalde Re.

 

9

 

Bestämmelser för Öppna damdagar

 1. Allmänt

Tävlingen är öppen för alla damer.

 

 1. Spelform

Spelformen är 18 hål individuell slaggolf vid varje tillfälle

 

 1. Klassindelning

Vid varje tävling tillämpas följande klassindelning

Startfältet indelas i 2 eller 3 lika stora klasser beroende på deltagarantal. Upp till 20= 1 klass, 21-40= 2 klasser, 41- = 3 klasser.

 

Alla spelar från röd tee eller motsvarande.

 

 1. Resultatberäkning och särskiljning vid lika resultat

Varje spelares resultat antecknas i Tävlingssekretariatet efter varje tävling.

Den spelare (medlem i gotländsk golfklubb), som har samlat lägst antal slag baserat på fyra deltävlingar under säsongen är segrare och tilldelas Vandringspriset.

 

Om två eller flera spelare har samma resultat sker särskiljning genom spelhandicapmetoden (Dagsaktuell shcp).

Om två eller flera spelare fortfarande har samma resultat och sammanlagd spelhandicap sker lottning.

 

 1. Pris

Gotlands Golfförbunds vandringspris till tävlingen delas ut vid den årliga säsongavslutningen. Gotlands Golfförbund bekostar gravyr av priset.

 

 1. Tävlingsresultat

Tävlingsresultat från respektive klubbs Öppna damdag sänds senast två dagar efter tävlingen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Resultatet finns sedan att läsa på www.golfgotland.se.

Uppdaterat sammanlagt tävlingsresultat skall finnas vid starten till nästa tävling.

 

 1. Spelschema Öppna Damdagar 2023

20/5  Gotska GK

10/6  När GK

18/6  Slite GK

5/7   Visby GK

5/8   Ljugarns GK 20/8   Gumbalde GK

 

 

 

10

 

Bestämmelser för Gotland Order of Merit

 1. Bakgrund

På Gotland genomförs årligen en tävlingsserie “Order of Merit”, nedan kallad ”OoM”, där årets bästa golfspelare, i olika kategorier, utses. GGF:s tävlingskommitté vill kraftigt öka intresset för ”OoM” hos spelare, allmänhet och massmedia. Förhoppningen är att ett ökat intresse för att tävlingen skall resultera i en högre nivå hos Gotlands golfelit och locka fler ungdomar att satsa på golf som idrott på elitnivå.

 

 1. Spelschema 2022

Deltävling              Klubb        Datum

  1. Gotland Open/Visby GK    Visby GK      23/4
  2. Gotland Open/När GK      När GK        3/6
  3. Gotland Open/Gumbalde Re.  Gumbalde Re.    18/6
  4. Gotland Open/Slite       Slite GK       2/7
  5. DM                Gotska GK      12/8
  6. Gotland Open/Gotska GK    Gotska GK      12/8

 

 1. Deltagare

Under ett kalenderår är det endast möjligt att representera en hemmaklubb i öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exempelvis

SGF:s nationella seriesystem. Spelare som är medlem i fler än en klubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken hemmaklubb spelaren vill tillhöra.

Rätt att deltaga i Gotland Order of Merit har samtliga herrar/damer/juniorer, som är aktiva medlemmar i en gotländsk golfklubb, ansluten till Svenska Golfförbundet.

Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare. Även spelare under reamatörisering har rätt att deltaga, men dessa måste följa amatörbestämmelserna och får inte ta emot penningpriser.

 

 1. Klassindelning

Herr-, Dam och juniorklass. Bruttoklass över 18 hål.

Nettoklass över 18 hål.

Spelare kan starta i båda klasser, för nettoklass gäller de första 18 hålen.

 

 1. Anmälan

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till respektive deltävling. Anmälan sker på det sätt som anges respektive klubbs tävlingsbestämmelser.

 

 1. Startavgift

Enligt respektive klubb. GGF rekommenderar 100:-

 

 1. Greenfeeavgift

Enligt respektive klubb. GGF rekommenderar 200:-

 

 1. Spelform

Singel slagtävling.

 

 1. Caddie

Det är tillåtet att använda caddie även för juniorer.

 

11

 

 1. Tee

Om vit respektive blå tee eller motsvarande finns spelar herrar respektive damer från dessa.

 

 1. Priser

Arrangerande klubb bestämmer själv prisbord och prisceremoni. Vid sista deltävlingen sker även prisutdelning för Gotland Order of Merit.

 

 1. Poängfördelning

Poäng i Gotland Order of Merit delas ut efter varje deltävling och utförs av GGF. Poängfördelning enligt följande:

1=15p, 2=12p, 3=10p, 4=8p, 5=6p, 6=5p, 7=4p, 8=3p, 9=2p, 10=1p.

 

Vid lika resultat i deltävling för två eller flera spelare summeras poängen för aktuella placeringar och divideras med antalet spelare, decimaler ingår i slutresultatet.

 

Maximalt halva antalet spelare får tillgodoräkna sig poäng från de fem bästa deltävlingarna.

 

 1. Avgörande vid lika resultat

Deltävlingar: Avgörande av lika segerresultat. Sudden death.

 

Slutställning (poäng):Vid lika sammanlagt segerresultat efter sista deltävlingen har den segrat som har flest 1:a, 2:a respektive 3:e placeringar.

 

 1. Redovisning

Fullständig resultatlista skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

15.  Ersättning

Ingen ersättning utgår från GGF till arrangörsklubb. Kostnader för deltävling täcks av anmälningsavgifter samt eventuella sponsorer.

 

12

 

Natwest Island Games

Gotland Golf Team 2023 på Guernsey.

1.  Bakgrund

Natwest Island Games är en ”Olympiad för öar” och genomförs vart annat år sedan 1985, då de första spelen hölls på Isle of Man. Deltagarantalet har ständigt ökat och på de senaste spelen på Bermuda var deltagarantalet över 1800 personer. Gotländsk golf har varit representerad sedan 1997 på Jersey, med undantag för spelen på Shetlandsöarna 2005 och Gibraltar 2019.

1.2  Syfte

Detta dokument redovisar gällande kriterier för gotländskt deltagande inom golf samt för att ge entydig information till de ledare och spelare som skall representera Gotland i framtiden vid NWIG.

 

 1. Gotland Golf Team

Gotland Golf Team får bestå av:

 • Damlag, fyra spelare (plus en reserv)
 • Herrlag, fyra spelare (plus en reserv)
 • 1 lagkapten (kan kompletteras med en lagkapten vid behov) Ambitionen är att Gotland deltar med både dam- och herrlag.

Om inte fullt lag kan anmälas enligt gällande kriterier anmäls i första hand deltagare för den individuella tävlingen.

Gotlands Golfförbund kan också välja att på förslag av lagkaptenen helt avstå från att delta.

 

  1. Spelare

För att kunna bli uttagen i lagen krävs att spelare:

   • är född på Gotland eller har varit bosatt och folkbokförd på Gotland under de senaste tolv månaderna före tävlingen
   • är amatör*
   • har Gotlandsklubb som hemmaklubb
   • spelare som uppfyller kriterier enligt ovan och som studerar utomlands/på fastlandet eller gör sin militärtjänst men har Gotland som hemö har även rätt att delta.

 

* Professionella spelare (PGA) och NA spelare har inte rätt att delta. Spelare som önskar reamatörisera sig skall göra skriftlig anmälan till Svenska Golfförbundets regelkommitté. OBS: Denna process kan ta upp till ett år!

 

13

 

  1. Kvalificerings kriterier

Uttagning skall ske enligt nedan:

   • Lagkapten (-er) utses av Gotlands Golfförbund.
   • Två spelare i respektive lag kan kvalificera sig genom den Order of Merit som föregår Island Games.
   • Två spelare är lagkaptenens val (wildcards). Uttagning av wildcards skall göras med hänsyn tagen till övriga tävlingsresultat, SGF ranking och visad form innan den slutliga laguttagningen.
   • En reserv tas ut till respektive lag.

 

De preliminära spelarna tas ut senast 30 dagar efter sista uttagningstävlingen och tillkännages i Gotländsk press, på klubbarnas hemsidor och på Gotlands Golfförbunds hemsida.

De slutligt uttagna spelarna anmäls till GI i enlighet med bestämmelserna i Bye Laws för NWIG, och tillkännages på samma sätt som vid den preliminära uttagningen.

 

  1. Tävlingen

Tävlingen omfattar 4x18 hål slagtävling scratch i två klasser vardera, en individuell tävling för damer och herrar och en lagtävling för damer och en för herrar där de tre bästa resultaten individuellt räknas in i lagtävlingen.

  1. Ålderskriterier

Inriktningen för ålder för att bli uttagen till spelen skall vara minst 18 år och högst 39 år. Eventuella undantag från ålderskriterierna skall godkännas av Gotlands Golfförbund.

  1. Handicapkrav

Handicapkravet för att bli uttagen till spelen är för herrar 3,4 och för damer 5,4.

 

  1. Målsättning

Individuella mål och lagens mål arbetas gemensamt fram mellan deltagande spelare och kapten.

 

 1. Förberedelser

Kaptenen skall vara närvarande på de möten som Gotlands Idrottsförbund kallar till i förberedelsearbetet inför kommande spel. Kaptenen ansvarar också för att förberedelserna för golflagen påbörjas i god tid innan spelen.

 

 1. Ekonomi

NWIG för golf har en egen budget som beslutas i samband med Gotlands Golfförbunds årsmöte och baseras på:

 • Utdebitering för varje medlem i golfklubbarna (fn 5:-/medlem och år)
 • Resterande medel från senaste NWIG
 • Lagkaptenen (-erna) deltar kostnadsfritt
 • Deltagande spelare betalar avgift för eget deltagande enligt beslut vid årsmöte före spelens genomförande
 • Medel för NWIG får endast användas för detta, men redovisas inom Gotlands Golfförbund

 

  1. Representationskläder

Tävlingskläder föreslås av lagkaptenen, beslutas av Gotlands Golfförbund, samt bekostas av de medel som finns inom NWIG-kontot.

 

14

 

  1. Resa och boende

Planering av resa för truppen görs normalt av Gotlands Idrottsförbund. Kaptenen ansvarar för att arbeta för att golftruppen får ett lämpligt boende med hänsyn tagen till ekonomi och logistik under spelen. Kostnaden för boende och resa ingår i beslutad budget för NWIG.

 

  1. Förväntningar på spelare

Spelare uttagna till det laget förväntas att ställa upp för varandra, att delta på träningar och tävlingar samt övriga gemensamma sammankomster.

Utöver detta förväntas spelarna också genomföra individuell träning med sin klubbs tränare med målsättningen att kunna prestera så bra som möjligt under spelen.

Spelare uttagna till spelen förväntas prioritera Island Games framför andra tävlingar under samma period.

 

  1. Information

Information kommer att ske primärt via Gotlands Golfförbunds hemsida och via e-post till lagen och klubbarna.

 

15

 

Distriktsmästerskap

DM D/H samt DM åldersklasser Dam och Herr spel vid ett tillfälle och på en klubb. DM D/H spelas över 36 hål och DM åldersklasser över 18 hål. Såväl DM D/H som DM åldersklasser spelas som slagtävling scratch.

Deltagande är kostnadsfritt.

 

Övrig information

Öppna Veterandagar 2023

22/5   Gumbalde GK 8/6   När GK

28/6  Ljugarns GK

23/8  Gotska GK

31/8  Visby GK

13/9  Slite GK

 

Fördelning av DM och DM Åldersklasser

2023

Gotska GK

2024

Visby GK

2025

Gumbalde GK

2026

Slite GK

 

Teen Cup gruppkval

2023

När GK

2024

Gotska GK

2025

Visby GK

2026

Gumbalde GK

 

Domare på Gotland

Distriktsdomare preliminärt, ändringar kan förekomma:

Gunilla Wigren Dahlin   Tel 076-715 25 60

Jörgen Andersson     Tel 070-591 81 77

 

 

 

Kontaktpersoner för seriespelet

 

 

Senior serien

Veteranserien Dam

Veteranserien Herr

Gotska GK

21 55

45

Hans Wiklund,

Tel 070-839 26 56,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lisbeth Gränsmark Tel 070 379 04 47

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gösta Nilsson 070-513 48 94

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gumbalde Resort

48 28

86

Susanne Johansson Tel 070 286 36 44

susanne@coachingkvalitet.se

Thomas Olofsson Tel 070-210 52 29

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Birgitta Hederstedt Tel 073 576 46 31

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. m

Roger Wärn Tel 070 556 10

cDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

När GK

49 23

20

Inger Johed

Tel 070-366 61 28

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Per Josefsson

Tel 070 811 28 01

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inger Johed

Tel 070-366 61 28

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ingemar Nilsson Tel 070-323 27 13

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Slite GK

22 61

70

Daniel Vuorinen Lundin, 0498-22 61 70,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Agneta Söderberg Tel 073-708 61 36

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Karin Lundqvist

Tel 070-727 40 93

lundqvistkarinmaria@spray.s e

Pelle Löfgren Tel 0736814111

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anders Falkgren

0498-22 45 24

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visby GK

20 09

30

Andreas Lindqvist 0498-20 09 30

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ingrid Melin

Tel 073-975 88 23

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sören Andreasson-Utas

Tel 0498-26 65 76, 0738-27

93 46

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Jerker Jerneheim

Tel 070-384 15 47

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Thomas Ekman Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ljugarns GK

49 34

95

Jan-Erik Rosengren Tel 070-590 52 59

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mikael Håkansson Tel 070-781 84 59

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

­­­TÄVLINGSPROGRAM 2023

 

 

 

(ver 2023-01-25)

 

 

 

Datum

Klubb

Tävling

Kl

Spelform/Klass

 

April

 

 

 

 

 

 

8

När GK

Scramble Eggs

10:00

3-mannascramble

 

8

Gotska GK

Äggslaget

09:00

Slagspel

 

9

Gumbalde Re.

Påsktävling

 

 

 

21

fre

Visby GK

Futire Travel 4-mannascramble

09:00

Scr

 

16

Visby GK

Gs vs När GK

16:00

Fb/Match

 

16

Slite GK

Gs vs Gumbalde Re.

16:00

Fb/Match

 

22

Gumbalde Re.

4-mannascramble

 

Scr

 

23

Visby GK

Gotland Open-Visby GK

1100

Sl, Slg

 

29

Gotska GK

Klubbmatch vs Slite GK

K09:00

18 singelmatcher

 

Maj

 

 

 

 

 

 

6

Ljugarns GK 

Inspel Golfa Runt Gotland

 

 

7-11

 

Alla

Golfa runt Gotland

 

 

 

14

När GK

Gs vs Gumbalde Re.

16:00

Fb/match

 

14

Gotska

Gs vs Visby GK

16:00

Fb/Match

 

15

Gotska GK

Veteranserien

09:30

Slg

 

18

to

När GK

Stiga Cup

13:00

 

 

20

Gotska GK

Öppen Damdag

K09:00

Slg

 

21

Gotska GK

Match-KM, start

09:00

Sl

 

22

Gumbalde Re.

Öppen Veterandag

K09:00

 

 

26

fre

Gotska GK

PUB-afton

16:00

 

 

27

Gotska GK

Anticimex Bästboll

10:00

Slg, Fb (Bästboll)

 

28

Gotska GK

Gs vs När GK

16:00

Fb/Match

28

Slite GK

Gs vs Visby GK

16:00

Fb/Match

 

28

Visby GK

Teen Cup, klubbkval***2023

10:00

Slg, Pb

 

28

Slite GK

Korthåls-KM

K09:00

 

 

29

När GK

Veteranserien

09:30

Slg

 

Juni

 

 

 

 

 

 

3

När GK

Gotland Open-När GK

 

 

 

4

Slite GK

Gs vs När GK

16:00

Fb/Match

 

4

Gumbalde Re.

Gs vs Visby GK

16:00

Fb/Match

 

6

ti

Gotska GK

STORA COOP:s Flaggtävling

09:00

Flaggtävling

 

6

ti

Gumbalde Re.

Flaggtävling

09:00

Flaggtävling

 

6

ti

När GK

Flaggtävling

09:00

Flaggtävling

 

8

To

När GK

Öppen Veterandag

 

 

 

10

När GK

Öppen Damdag

K09:00

Slg

 

10

Slite GK

Slite GK:s fyrboll/bästboll

K09:00

2-manna

 

11

Visby GK

Klubbmatch vs När GK

12:30

Match

 

11

Gumbalde Re.

Gs vs Gotska GK

16:00

Fb/Match

 

12

Gumbalde Re.

Veteranserien

09:30

Slg

 

16

fre

Gotska GK

PUB-afton

16:00

 

 

17

Gotska GK

Wenman Family Cup

10:00

Pb

 

18

Visby GK

Gs vs Slite GK

16:00

Fb/Match

 

18

Gumbalde Re.

Silverklubban/Gumbalde Open

 

 

 

18

Slite GK

Öppen Damdag

K09:00

Slg

 

21

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff

 

Pb

 

22

to

Slite GK

Tävling Slite Golfbistro

K09:00

2-manna scr

 

23

fr

Gumbalde Re.

Midsommarslaget

 

 

 

25

När GK

Midsommarblandning

10:00

Par/2x9hål, greensome

 

25

Visby GK

Bibosfatet, Äkta Makar

08:00

Fs, Pb

 

25

Gotska GK

Midsommarslaget

12:00

 

27

ti

Visby GK

Juniortouren Visby GK-Swedbank

12:00

Sl, Slg

 

28

on

Ljugarns GK 

Öppen veterandag

 

 

 

28

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff

09:00

GS, Eclec

 

29

to

Visby GK

Hjärtgolfen

09:00

Gs, Pb

 

30

On

Gumbalde Re.

Gumbalde Junior Open

 

 

 

Juli

 

 

 

 

Fb/Match

 

1

Ljugarns GK 

Gotlandsbolagets greensome

 

Gs

 

1

Gotska GK

ROSAS GREENSOME

09:00

 

 

2

Gotska GK

Gs vs Gumbalde Re.

16:00

Fb/Match

 

2

När GK

Gs vs Slite GK

16:00

Fb/Match

 

2

Slite GK

Gotland Open-Slite GK

 

 

 

3

Gotska GK

The Blue Cup vs Ljugarn GK

 

Pb

 

5

on

Visby GK

Öppen Damdag

09:00

Slg

 

5

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff

 

Pb

 

2-30

 

När GK

Leonettes Matchspel

 

Match

 

6

to

Gumbalde Re.

Äkta Makar

 

 

 

8

Ljugarns GK 

Medlemsdag Jimmy Carlssons minne

 

Flagg tävling 9 hål

 

9

Visby GK

Gs vs Gumbalde Re.

16:00   

Fb/Match

 

9

Slite GK

Gs vs Gotska GK

16:00

Fb/Match

 

10

Ljugarns GK 

Herrdag  Ljugarn+När

K08:00/13:00

Flagg 9 hål

 

10

När GK

Herrdag När+Ljugarn

13:00

Pb 9 hål

 

10

Ljugarns GK 

Damdag  Ljugarn+När

K08:00/13:00

10

 

10

När GK

Damdag När+Ljugarn

13:00

Pb 9 hål

12

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff

 

Pb

13

to

Gumbalde Re.

Två Generationer

09:00

 

15

Visby GK

Shopen Championship presented by Cobra & Puma

08:00

Pb, singel

 

15

Ljugarns GK 

KM

09:00

Slg

 

16

Gotska GK

Juniortouren

K09:00

Pb, 9+9 hål

 

16

Slite GK

KM/KM-ÅK 2023

07:30

 

 

17

Ljugarns GK

The Blue Cup vs GotGK

 

 

 

19

on

När GK

Närkdagen

13:00

Pb

 

19

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff

09:00

Pb

 

19

On

Gumbalde Re.

Gotland vs Fastlandet

07:00

Sl

 

21

fre

Gotska GK

PUB-afton

16:00

 

 

22

Gumbalde Re.

Gumbaldes 3-manna scramble

 

 

 

22

Ljugarns GK 

Arriba Scramble

 

Scr Pa

 

22

Visby GK

Kronholmen Family event

09:00

Sl, Scr/Fs

 

23

Gotska GK

Seven Up

09:00

 

 

24

När GK

Juniortouren/Hanson Cup

13:00

 

 

26

on

När GK

Dropping Competition

 

 

 

26

on

Ljugarns GK

Onsdagsträff

 

Pb

 

26

on

Slite GK

Slite GK:s medlemsdag

 

 

 

27

to

Slite GK

Juniortouren Gotland

 

 

28

fre

Visby GK

KM&KM åldersklasser

 

 

 

29

Ljugarns GK

Tre Vänner och en Gaffel

 

 

 

29

När GK

KM

09:00

 

 

29

Visby GK

KM Kids

 

 

 

29

Visby GK

Putt-KM

09:00-15:00

Sl

 

29

Gumbalde Re.

KM

 

 

 

30

När GK

Final Leonettes Matchspel

 

 

 

Aug.

 

 

 

 

 

 

2

on

Gumbalde Re.

Hickorytävling

 

 

 

2

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff

 

Pb

3

to

Gumbalde Re.

2-mannascramle

 

 

 

3

to

När GK

Äkta Makar

13:00

 

 

4

Fre

Visby GK

Midnattsgolfen 2023

22:00

Sl

 

5

Ljugarns GK

Öppen Damdag

K09:00

Slg­­­

 

6

Visby GK

Gs vs Gotska GK

16:00

Fb/Match

 

6

När GK

Närkampen****

 

 

 

7

Slite GK

Veteranserien

09:30

 

 

8

ti

Gumbalde Re.

Gs vs När GK

16:00

Fb/Match

 

9

on

Gumbalde Re.

Juniortouren

 

 

 

9

on

Visby GK

VW Master 2023

09:00

Slg

 

9

on

Ljugarns GK 

Onsdagsträff "Bysen"

 

Pb

12

Ljugarns GK

Bruna Dörren

 

Scr Pa

 

12

Gotska GK

DM, Gotland Open-Gotska GK

09:00

18 hål sl, DM+DM åk

 

13

Gotska GK

Gs vs Slite GK

16:00

Fb/Match

 

13

När GK

Gs vs Visby GK

16:00

Fb/Match

 

16

on

När GK

Sammanslaget

13:00

 

 

18

fre

Gotska GK

PUB-afton

16:00

 

 

19

Slite GK

Myresjöhus Scramble

09:00

2-manna scr

 

20

Gotska GK

Trafikljuset

09:00

Fb/Match

20

Gumbalde Re.

Öppen damdag

K09:00

Slg

 

21

Ljugarns GK

Veteranserien

09:30

Pb

 

23

on

Gotska GK

Öppen Veterandag

K10:00

 

 

26

När GK

Schacktcupen

13:00

 

 

26

Gotska GK

KM och KM åldersklasser

09:00

Sl, singel

 

27

Gumbalde Re.

Gs vs Slite GK

16:00

Fb/Match

 

27

När GK

Gs vs Gotska GK

16:00

Fb/Match

 

31

to

Visby GK

Öppen Veterandag

09:00

Sl

 

Sept.

 

 

 

 

 

 

2

Gotska GK

Hamburger-Scramble

12:00

Src

 

09

Slite GK

Toyota Open

K09:00

3-manna scr

 

11

Visby GK

Veteranserien avslutning

09:30

 

 

13

on

Slite GK

Öppen Veterandag

K09:00

 

 

24

Slite GK

Klubbmatch vs Gotska GK

 

 

 

30

Gotska GK

Volvo Cross Country

K09:00

 

 

25-28

 

Gumbalde Re.

Moregolf Mastercard Tour

 

 

 

Okt.

 

 

 

 

 

 

1

Gotska GK

Gotska Mästarmöte

10:00

Pb, singel

 

7/14/21

Gumbalde Re.

Oktoberfest

 

 

 

14

Visby GK

Hummergolfen

10:00

Scr

 

19

to

Visby GK

Scandic Extreme i samarbete med Cobra Puma Golf 2023

10:00

Sl

 

19

to

Visby GK

Scandic Extreme

10:00

Sl

 

31

Ti

Visby GK

Mörkergolfen 2023

17:00

Slg

 

Nov.

 

 

 

 

 

 

4

Visby GK

Halloweengolf 2023

 

Pb, Singel

 

Dec.

 

 

 

 

 

 

10

Visby GK

Luciagolfen 2023

 

Pb, Singel