Menu
ÖPPNA DAMDAGAR 2023 Gotska DEL- och SLUTRESULTAT Slutresultat
Plac     Hcp  Gotska När Slite Visby Ljugarn Gumb Summa de fyra bästa
                       
1 Anna Gustavsson Slite GK 23,4 69 76 76 74   71 366 290
2 Elisabeth Magni Bergström Gumbalde GK 24,1 75 74   75   66 290 290
3 Sanna Dryselius Gotska GK 22,3 71 86 86 81 76 69 469 297
4 Margareta Pettersson Gotska GK 34,7 71 87 87 72 87 67 471 297
5 Nina Ljung Visby GK   70 82 82 73 81 76 464 300
6 Ann Hägglund Gotska GK   69 85 85   73 74 386 301
7 Elaine Juniwik Gumbalde GK   73 83 83   83 66 388 305
8 Eva Rosén VisbyGK 8,8   78 78 84   70 310 310
9 Annika Hansson När GK 49,1   84 84 81   61 310 310
10 Monika Ax Gotska GK 14,2 76 87 87 78   70 398 311
11 Eva-Marie Rondahl Slite GK 22,5 77 81 81 82 89 72 482 311
12 Elaine Isaksson Visby GK 17,8 75 83 83 76 80   397 314
13 Marita Swanberg När GK 27,4   89 89 70 75 80 403 314
14 Lena Larsson Gotska GK   69 83 83     80 315 315
15 Marie Attlerud Ljugarns GK 28,9   88 88 77 80 73 406 318
16 Birgitta Gustafsson Visby GK 34,6 68 92 92 75 91 84 502 318
17 Tina Anthin Gumbalde GK 35,6 75 84 84 82   77 402 318
18 Katrin Gadd Gotska GK     87 87 80   68 322 322
19 Eva Andersson Gotska GK   82 89 89   85 76 421 332
20 Lilian Vuorinen-Kennegard Gotska GK   81 95 95   91 76 438 343