Menu

Gotlands Golfförbunds styrelse mm 2022-2023

Befattning

Namn

Klubb

Ansvarsområde

Vald tom

Ordf

Barbro Wettersten

Slite GK

Damansvarig

2023

Sekreterare

Hans Wiklund

Gotska GK

Tävlings- och IT-ansvarig

2023

vice ord.

Mikael Håkansson

Ljugarns GK

Vice ordförande

Ungdomsansvarig

2023

Ledamot

Thomas Ekman

Visby GK

Veteranansvarig

2023

Ledamot

Anders Pettersson

När GK

Banansvarig

2024

Ledamot

 Britta Stridh

Slite GK

Kassör

2024

 

 

 

 

 

Revisor

Gunn Nilsson

Slite GK

 

2023

Revisor

Jan-Erik Rosengren

Ljugarns GK

 Ordförande

2023

         

Valberedning

     

 

Ordförande

Bo Björkman Gotska GK   2023
  Inger Lindelöw  När GK   2023
   

Ljugarns GK

  2023