Höstårsmöte
Den 29/11 kl 18:00 träffas vi
för vårt höstårsmöte på GI.