images.jpg

HARRY HANELL har tilldelats.

TUMBASTIPENDIET vid SGF:s årsstämma.

VÅRA VARMASTE GRATULATIONER!!!!