Gotlands Golfförbunds styrelse mm 2017-18

Befattning
Namn Ansvarområde Vald tom
Ordf Barbro Wettersten   2017
Vice ordf Jan-Erik Rosengren/Ljugarns GK  Ordf juridiska kommittén 2017
Sekreterare Hans Wiklund/Gotska GK  Tävling- och IT-ansvarig 2017
Ledamot Anna Hrdlicka/Visby GK  Utbildning 2017
Ledamot Anders Pettersson/När GK  Banansvarig 2018
Ledamot Annki Hultman/Slite GK  Ungdomsansvarig 2018
Ledamot Hugo Lindqvist/Gumbalde GK  Utbildningsansvarig 2018
Kassör adj Lars-Göran Engström/Gumbalde GK   2017
       
Suppleanter 
   Pernilla Ridal/Slite GK  Ungdom  2017
       
Adjungerade ledamöter 
  Lars-Göran Engström/Gumbalde GK Kassör 2017
  Sune Jacobsson/När GK,  Ledamot Juridiska kommittén 2017
       
       

Valberedning 

  Gunilla Wigren Dahlin/Slite GK Ordförande 2017
  Bertil Olofsson/Ljugarns GK Ledamot 2017 
  Staffan Magnusson/Visby GK  Ledamot 2017 
       
Revisorer       
  Christer Martinsson/Gotska GK   2017
  Lennart Dahlin/Slite GK   2017 
  Gösta Hjort/När GK (Suppleant)   2017