Menu

 

 

 

 

 Bestämmelser för tävlingar inom 

Gotlands Golfförbund 2021 

Sid 

2 Gemensamma tävlingsbestämmelser 

4 Bestämmelser för seriespelet 

8 Bestämmelser för juniortouren 

10 Bestämmelser för Öppna Damdagar 

11 Bestämmelser för Gotland Order of Merit 

13 Bestämmelser och krav för deltagande i NWIG 

16 Bestämmelser för Distriktsmästerskapet 

16 Övrig information 

16 Domarförteckning 

17 Kontaktpersoner serierna 

18 Protokoll för Gotlandsserierna 

21 Klubbadresser 

22 Förkortningar tävlingsprogram 

23 Tävlingskalender 2021 2 

 

Gemensamma tävlingsbestämmelser 

Grunden för dessa bestämmelser är hämtade från Spel- och tävlingshandboken 2020 som är utgiven av Svenska Golfförbundet. 

1. Anmälan till tävling 

 

Varje spelare är personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan sker på det sätt som anges i villkoren för tävlingen. 

Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande. 

2. Uteblivande från tävling efter avanmälan med giltigt förfall 

 

Om en spelare efter anmälningstidens utgång men före angiven starttid avanmäler sig och anmäler giltigt skäl stryks spelaren från tävlingen. 

3. Uteblivande från tävling utan avanmälan och utan giltigt förfall 

 

Om en spelare uteblir från en tävling utan att avanmäla sig och utan giltigt skäl skall deltagaravgift erläggas för tävlingen. 

Arrangerande klubb äger rätt att fakturera anmälningsavgiften och eventuell greenfee. 

Spelarens hemmaklubb meddelas. 

4. Deltagaravgift och greenfeeavgift vid öppna tävlingar 

 

Deltagaravgift och greenfeeavgift för deltagande i öppna tävlingar bestäms av respektive klubb och framgår av villkor för och inbjudan till tävling. 

5. Representationsbestämmelser vid partävlingar 

 

Äkta makar: Två personer, som ingått äktenskap. Paret behöver inte ha samma folkbokföringsadress. 

Sambos: Samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambos är benämningen på de personer, som är sammanboende. Paret skall dessutom ha samma folkbokföringsadress. 

Generationstävlingar: Släktskapet skall vara biologiskt eller barnet adopterat. I två-generationstävlingar kan ett led vara överhoppat så att t.ex. farfar spelar med barnbarn. 

6. Närvaro vid tävling och prisutdelning 

 

En tävling omfattar tiden från anmälan vid tävlingens början tävlingsdagen till och med prisutdelningen efter genomförd tävling. Vid stora startfält kan prisutdelning genomföras efter det att varje klass är färdigspelad. 

I villkoren för tävling skall anges om spelaren måste närvara personligen eller har rätt att utse ombud att ta emot pris. I annat fall återgår priset till TK på klubben. 

Spelare som avviker från tävlingsbanan utan att anmäla detta till tävlingsledningen eller utan orsak uteblir från prisutdelningen får inget pris även om detta skulle vara befogat enligt resultatlistan. 

7. Gotlandsklubbarnas rekommenderade handicap klasser 

 

Klass A +8,0 - 13,4 

Klass B 13,5 - 20,4 

Klass C 20,5 - 36,0 Klass D1 36,1 - 54,0 (18 hål) Klass D2 36,1 - 54,0 (9 hål) 3 

 

 

8. Tillstånd att använda transportmedel - spelare 

 

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb. (se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10.3). 

9. Övrigt 

 

Mobiltelefon får användas vid nödsituationer och kontakt med tävlingsledningen. 

10. Startlista 

 

Startlista skall finnas på golf.se eller klubbens hemsida senast klockan 12:00 dag före tävlingsdag. 4 

 

 

2.2. Representation 

2.3. Sammansättning 

2.4. Anmälan 

 

 

Bestämmelser för seriespelet. 

1. Namn Gotlands Golfförbunds seriespel omfattar: 

- Damlag 

- Herrlag 

- Mixedlag 

- Veteran damlag 

- Veteran herrlag 

2. Deltagare 

2.1. Antal lag 

Varje klubb äger rätt att delta med ett lag i varje serie. 

I det gotländska seriespelet får en spelare endast representera en klubb per kalenderår. 

Klubben behöver inte vara spelarens hemmaklubb. 

Damlaget och Herrlaget består av två par och Mixed-laget ett par. 

Högsta tillåtna exakt-hcp 54,0. 

Inget par kan få fler än 15 handicapslag över 18 hål oavsett mellanskillnad. 

Paren kombineras så att par med lägsta hcp spelar mot motståndarpar med lägsta hcp. 

Veteranlagen, herr- och dam-, består av vardera fyra spelare, högsta tillåtna handicap är 54. Åldersgräns från 60 år (Det år spelaren fyller 60 år) 

Respektive klubb anmäler till Gotlands Golfförbund vid höstplaneringsmötet vilka lag klubben avser att delta med i seriespelet. 

3. Spelet 3.1. Spelform 

3.2. Lottning 

3.3. Tävlingsdagar 

3.4. Spelordning 

 

 

Dam, Herr, Mixed spelar greensome match med 0,6 av spelhandicap för spelaren med "lägsta" resp. 0,4 av spelhandicap för spelaren med "högsta" spelhandicap. 

Samtliga matcher spelas över 18 hål. Match kan sluta oavgjord. 

Veteranherrar och veterandamer spelar slaggolf där de tre bästa resultaten räknas. Resultaten adderas och klubb med lägsta total antal slag segrar. 

Lottning av spelordning sker genom Gotlands Golfförbund och framgår av spelschema och tidsschema nedan samt i tävlingskalendern. 

Måndagar med kanonstart klockan 09.30 för Veteranlagen och torsdagar klockan 17.00 (16:30 from augusti vid behov) för Dam, Herr- och Mixedlagen. 

Hemmalaget bokar erforderliga starttider. 

Tävlingsledaren bestämmer spelordning mellan lagen. 

När ett hål är färdigspelat skall spelarna vara överens om resultatet på hålet och ställningen i matchen. 5 

 

 

3.5. Ändring av speldag eller WO 

3.6. Sen ankomst 

3.7. Reserver 

3.8. Lokala regler och lokala bestämmelser 

3.9. Utslagsplatser 

3.10. Lagledare 

3.11. Greenfee och vagnar 

3.12. Övningsspel 

3.13. Tillstånd att använda transportmedel - spelare 

3.14. Avbrott i spelet 

3.15. Särskiljning vid lika resultat 

 

 

Om ett lag inte kan ställa upp till tävling vid planerad speldag har lagen rätt att komma överens om senare speldag, WO skall undvikas. 

Uppskjuten match skall vara färdigspelad före sista omgången. 

Ändrad speldag anmäls till tävlingssekretariatet. 

Om ett lag kommer mer än femton minuter för sent till start och inte har anmält orsaken till förseningen, har laget lämnat WO. 

Reserver får inte sättas in under pågående spel. 

Lokala regler och Lokala bestämmelser skall finnas tillgängliga för spelarna och det är spelarnas skyldighet att läsa lokala regler och lokala bestämmelser före start. 

Damer spelar från RÖD tee (eller motsvarande). 

Herrar spelar från GUL tee (eller motsvarande). 

Herrar från det år de fyller 70 år har rätt att spela från RÖD tee. Spelare som väljer RÖD tee skall spela från RÖD tee under hela serien. 

Respektive klubb utser minst en lagledare för varje lag och dessa anmäls till Gotlands Golfförbund innan serien startar. Förteckning enligt sidan 17. 

Vid seriespel och seriespelsavslutning är deltagarna befriade från greenfee och hemmaklubben ställer bagvagnar till spelarnas förfogande utan kostnad. 

Före matchspel är övningsspel tillåtet på banan (Dam- herr- och mixed-serien). 

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb. (se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10.3). Avgift utgår enligt för klubben gällande pris. 

Avbrott i spelet regleras i Regler för golfspel. 

Om match inte kan spelas klart samma dag skall klubbarna komma överens om ny dag för spel. Matchen annulleras och startar på nytt nästa tävlingsdag. Nya spelare får sättas in. Flyttning skall anmälas till Tävlingssekretariatet. 

Om två eller flera lag har samma antal poäng/antal slag efter seriens slut sker särskiljning genom att lagen spelar samma sorts spel som vid seriespelet över arton hål på neutral golfbana. Om segrare efter detta inte har korats tillämpas sudden death. För övriga placeringar gäller att lag med lika resultat delar placering. 6 

 

 

3.16. Ovisshet om tillvägagångssätt, tvister och protester. 

 

 

Om ovisshet eller tvist uppstår under spel av ett hål får spelare inlägga protest till Tävlingsledningen. 

Om ingen behörig representant för Tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål. 

Tävlingsledningen får bara behandla en protest om spelaren upplyst motspelaren om, 

a. han/hon lägger in protest 

b. fakta kring situationen (kartlägg hur situationen har uppstått innan ni kommer till nästa tee). 

c. han/hon vill att Tävlingsledningen skall avgöra frågan. 

Detta måste göras innan någon av spelarna i matchen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelarna har lämnat green. 

Situationen måste redas ut innan protokollet med slutresultatet skrivs under (Godkänns). 

Om oenighet fortfarande råder skall protokollet inte skrivas under. 

Fakta kring situationen enligt punkt b. lämnas till distriktets ansvarige för avgörande. 

4. Matchprotokoll GIT 

Gästande lag anmäler till värdlagets kansli laguppställning senast kl 09.00 resp. kl 12:00 speldagen. Före spel fyller värdklubbens lagledare eller kansli i matchprotokollet för respektive match/tävling. 

5. Poängberäkning 

I varje delmatch (dam-, herr- och mixedklassen) spelas om 2 poäng. 

- vunnen match ger 2 poäng till laget. 

- oavgjord match ger 1 poäng till vardera laget. 

- förlorad match ger 0 poäng till laget. 

6. Resultatrapportering och serietabell 

Resultat av respektive tävlingsomgång lämnas senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång till Tävlingssekretariatet. 

Serietabell lämnas till tidningarna efter halva serien av Tävlingssekretariatet och därefter efter varje tävlingsomgång till lagledare och omfattar: 

- lag 

- spelade matcher 

- summa poäng 

Slutsegrare är det lag som har bästa slutresultatet i summa poängkolumnen när serien är slutspelad. 

Om två eller flera lag har samma resultat sker särskiljning enligt p 3.15. 

7. Tävlingsledning 

7.1 Tävlingskommitté Gotlands Golfförbunds Tävlingskommitté utser tävlingssekretariat för respektive serie. 

7.2 Tävlingsledning på klubb 

Klubb som har hemmamatch utser ansvarig tävlingsledare som skall fylla i matchprotokoll och detta lämnas till tävlingssekretariatet senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång. 

7.3 Protester 

För protester gäller Tvister och beslut i Regler för golfspel. 7 

 

8 Övrigt 

8.1 Deltagaravgift 

Gotlands Golfförbund bestämmer årligen deltagaravgiften och fakturerar klubbarna. Deltagaravgiften skall vara betald innan serierna startar. 

8.2 Servering 

Hemmaklubben bjuder gästande lag på förtäring efter avslutad match, allt för att åstadkomma en trivsam samvaro i samband med tävlingen. Övriga förfriskningar i anslutning till matcherna betalas av den enskilde. 

8.3 Priser 

Till segrande lag i respektive serie utdelas Gotlands Golfförbunds vandringspris i samband med serieavslutningen. 

9. Spelschema Herr-, Dam och Mixedklasserna 2021 

 

Tävlingsdagar: torsdagar kl. 17:00 

10. Spelschema Veteranseríen 2021 

 

Tävlingsdagar: måndagar kl. 09:30 8 

 

Bestämmelser för Juniortouren 

1. Syfte 

 

Syftet med Juniortouren är att juniorer från de gotländska golfklubbarna skall 

- ha utbyte med varandra och spela på varandras banor 

- inskolas i enklare tävlingsgolf 

Juniortouren är avsedda för spelare upp till och med 21 år. 

Spelare representerar endast en klubb under året, vilken ej behöver vara spelarens hemmaklubb. 

Juniortouren är en individuell tävling och spelas i två klasser: 

Klass 1 hcp upp till 36,0 (18 hål), klass 2 hcp 36,1-54 (9 hål). 

Spelform: Singel Pb. 

3. Scorekort 

 

Scorekortet skall föras ordentligt med tydlig handstil och innehålla såväl spelarnas som markörernas score (Observera att båda spelarnas score skall skrivas in). Efter ronden skall scoren kontrolleras genom motläsning innan kortet signeras och lämnas in. 

Observera att markörens score inte får strykas över eller på annat sätt göras oläslig! 

Saknas läsbar, kontrollerbar markörscore riskerar spelaren diskvalifikation. Tävlingsledaren beslutar om detta i samråd med domare. Scorekortet anses vara inlämnat när spelaren lämnat sitt scorekort och lämnat det området med tydlig gräns där scorekortsmottagningen äger rum. 

4. Utrustning 

 

De krav vi ställer på spelarna är desamma som finns angivna i SGF:s manualer för olika tävlingar, det vill säga att varje spelare skall kunna visa upp: 

 • • greenlagare 
 • • klocka och/eller mobiltelefon 
 • • markeringsknapp 

 

5. Ansvar och gott uppträdande 

 

Den enskilde spelaren är ytterst ansvarig för att ovanstående krav uppfylls. Som medhjälpare finns: 

 • • tävlingsledningen, där tävlingsledare och domare ingår. 

 

Tävlingsledning och domare kommer under tävlingarna att fästa stor uppmärksamhet vid att spelarna uppträder på ett föredömligt och sportsligt sätt. 

6. Sanktioner vid brott mot Gott uppträdande 

• tillsägelse 

• varning 

• startförbud/spelförbud. 

 

Sanktioner utdelas av tävlingsledning eller domare och rapporteras till Gotlands Golfförbund. 

Tillsägelse och varning följer spelaren genom hela säsongen. 

Ett gott uppträdande är en skyldighet inte bara mot din klubb, arrangören utan även mot dina medtävlare och framför allt mot DIG SJÄLV i din strävan att bli en duktig golfspelare. 

7. Caddies 

 

SGF har tagit bort caddieförbudet för juniorer men vi rekommenderar att föräldrar inte går med i samma boll som sitt barn. 9 

 

 

8. Övrigt 

 

Juniortouren äger rum vecka 28-32, en spelomgång på varje klubb. 

Erforderligt startförbud före och efter startfältet (ca 10min före och 30min efter). 

9. Spelschema Juníortouren 2021 

 

1/7 Visby GK 

2/7 Gumbalde GK 

17/7 Gotska GK 

24/7 När GK 

29/7 Slite GK 10 

 

Bestämmelser för Öppna damdagar 

1. Allmänt 

 

Tävlingen är öppen för alla damer. 

2. Spelform 

 

Spelformen är 18 hål individuell slaggolf vid varje tillfälle 

3. Klassindelning 

 

Vid varje tävling tillämpas följande klassindelning 

Klass A exakt handicap +8,0 - 20,0 

Klass B exakt handicap 20,1 - 27,0 

Klass C exakt handicap 27,1 - 36,0 

Klass D exakt handicap 36,1 - 54,0 Alla spelar från röd tee eller motsvarande 

Minst fyra spelare skall starta i varje klass, annars slås klassen samman med närmast högre klass. 

4. Resultatberäkning och särskiljning vid lika resultat 

 

Varje spelares resultat antecknas i Tävlingssekretariatet efter varje tävling. 

Den spelare (medlem i gotländsk golfklubb), som har samlat lägst antal slag baserat på fyra deltävlingar under säsongen är segrare och tilldelas Vandringspriset. 

Om två eller flera spelare har samma resultat sker särskiljning genom spelhandicapmetoden (Dagsaktuell hcp). 

Om två eller flera spelare fortfarande har samma resultat och sammanlagd spelhandicap sker lottning. 

5. Pris 

 

Gotlands Golfförbunds vandringspris till tävlingen delas ut vid den årliga säsongavslutningen. 

Gotlands Golfförbund bekostar gravyr av priset. 

6. Tävlingsresultat 

 

Tävlingsresultat från respektive klubbs Öppna damdag sänds senast två dagar efter tävlingen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Resultatet finns sedan att läsa på www.golfgotland.se. 

Uppdaterat sammanlagt tävlingsresultat skall finnas vid starten till nästa tävling. 

7. Spelschema Öppna Damdagar 2021 

 

5/9 När GK 

23/9 Gotska GK 

12/6 Gumbalde GK 

22/6 Slite GK 

31/7 Ljugarns GK 

10/8 Visby GK 11 

 

Bestämmelser för Gotland Order of Merit 

1. Bakgrund 

På Gotland genomförs årligen en tävlingsserie “Order of Merit”, nedan kallad ”OoM”, där årets bästa golfspelare, i olika kategorier, utses. GGF:s tävlingskommitté vill kraftigt öka intresset för ”OoM” hos spelare, allmänhet och massmedia. Förhoppningen är att ett ökat intresse för att tävlingen skall resultera i en högre nivå hos Gotlands golfelit och locka fler ungdomar att satsa på golf som idrott på elitnivå. 

2. Spelschema 2021 

 

Deltävling Klubb Datum Antal hål 

3. Deltagare 

 

Under ett kalenderår är det endast möjligt att representera en hemmaklubb i öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exempelvis 

SGF:s nationella seriesystem. Spelare som är medlem i fler än en klubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken hemmaklubb spelaren vill tillhöra. 

Rätt att deltaga i Gotland Order of Merit har samtliga herrar/damer/juniorer, som är aktiva medlemmar i en gotländsk golfklubb, ansluten till Svenska Golfförbundet. 

Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare. Även spelare under reamatörisering har rätt att deltaga, men dessa måste följa amatörbestämmelserna och får inte ta emot penningpriser. 

4. Klassindelning Herr-, Dam och juniorklass. Bruttoklass över 36 hål. Nettoklass över 18 hål. Spelare kan starta i båda klasser, för nettoklass gäller de första 18 hålen. 

 

5. Anmälan 

 

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till respektive deltävling. Anmälan sker på det sätt som anges respektive klubbs tävlingsbestämmelser. 

6. Startavgift 

 

Enligt respektive klubb. GGF rekommenderar 100:- 

7. Greenfeeavgift Enligt respektive klubb. GGF rekommenderar 200:- 

 

8. Spelform 

 

Singel slagtävling. 

9. Caddie 

 

Det är tillåtet att använda caddie även för juniorer. 

10. Tee 

 

Om vit respektive blå tee eller motsvarande finns spelar herrar respektive damer i från dessa. 

11. Priser Arrangerande klubb bestämmer själv prisbord och prisceremoni. Vid sista deltävlingen sker även prisutdelning för Gotland Order of Merit. 

12 

 

 

12. Poängfördelning 

 

Poäng i Gotland Order of Merit delas ut efter varje deltävling och utförs av GGF. 

Poängfördelning enligt följande: 

1=15p, 2=12p, 3=10p, 4=8p, 5=6p, 6=5p, 7=4p, 8=3p, 9=2p, 10=1p. 

Vid lika resultat i deltävling för två eller flera spelare summeras poängen för aktuella placeringar och divideras med antalet spelare, decimaler ingår i slutresultatet. 

Maximalt halva antalet spelare får tillgodoräkna sig poäng från de fem bästa deltävlingarna. 

13. Avgörande vid lika resultat 

 

Deltävlingar: Avgörande av lika segerresultat. 

Sudden death. 

Slutställning (poäng):Vid lika sammanlagt segerresultat efter sista deltävlingen har den segrat som har flest 1:a, 2:a respektive 3:e placeringar. 

14. Redovisning 

 

Fullständig resultatlista skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. 

15. Ersättning 

 

Ingen ersättning utgår från GGF till arrangörsklubb. Kostnader för deltävling täcks av anmälningsavgifter samt eventuella sponsorer. 13 

 

Natwest Island Games 

Gotland Golf Team 2023 på Guernsey. 

1. Bakgrund 

Natwest Island Games är en ”Olympiad för öar” och genomförs vart annat år sedan 1985, då de första spelen hölls på Isle of Man. Deltagarantalet har ständigt ökat och på de senaste spelen på Bermuda var deltagarantalet över 1800 personer. Gotländsk golf har varit representerad sedan 1997 på Jersey, med undantag för spelen på Shetlandsöarna 2005 och Gibraltar 2019. 

1.2 Syfte 

Detta dokument redovisar gällande kriterier för gotländskt deltagande inom golf samt för att ge entydig information till de ledare och spelare som skall representera Gotland i framtiden vid NWIG. 

2. Gotland Golf Team 

Gotland Golf Team får bestå av: 

 • • Damlag, fyra spelare (plus en reserv) 
 • • Herrlag, fyra spelare (plus en reserv) 
 • • 1 lagkapten (kan kompletteras med en lagkapten vid behov) 

 

Ambitionen är att Gotland deltar med både dam- och herrlag. 

Om inte fullt lag kan anmälas enligt gällande kriterier anmäls i första hand deltagare för den individuella tävlingen. 

Gotlands Golfförbund kan också välja att på förslag av lagkaptenen helt avstå från att delta. 

2.1 Spelare 

För att kunna bli uttagen i lagen krävs att spelare: 

 • • är född på Gotland eller har varit bosatt och folkbokförd på Gotland under de senaste tolv månaderna före tävlingen 
 • • är amatör* 
 • • har Gotlandsklubb som hemmaklubb 
 • • spelare som uppfyller kriterier enligt ovan och som studerar utomlands/på fastlandet eller gör sin militärtjänst men har Gotland som hemö har även rätt att delta. 

 

* Professionella spelare (PGA) och NA spelare har inte rätt att delta. Spelare som önskar reamatörisera sig skall göra skriftlig anmälan till Svenska Golfförbundets regelkommitté. OBS: Denna process kan ta upp till ett år! 14 

 

2.2 Kvalificerings kriterier 

Uttagning skall ske enligt nedan: 

 • • Lagkapten (-er) utses av Gotlands Golfförbund. 
 • • Två spelare i respektive lag kan kvalificera sig genom den Order of Merit som föregår Island Games. 
 • • Två spelare är lagkaptenens val (wildcards). Uttagning av wildcards skall göras med hänsyn tagen till övriga tävlingsresultat, SGF ranking och visad form innan den slutliga laguttagningen. 
 • • En reserv tas ut till respektive lag. 

 

De preliminära spelarna tas ut senast 30 dagar efter sista uttagningstävlingen och tillkännages i Gotländsk press, på klubbarnas hemsidor och på Gotlands Golfförbunds hemsida. 

De slutligt uttagna spelarna anmäls till GI i enlighet med bestämmelserna i Bye Laws för NWIG, och tillkännages på samma sätt som vid den preliminära uttagningen. 

3.1 Tävlingen 

Tävlingen omfattar 4x18 hål slagtävling scratch i två klasser vardera, en individuell tävling för damer och herrar och en lagtävling för damer och en för herrar där de tre bästa resultaten individuellt räknas in i lagtävlingen. 

3.2 Ålderskriterier 

Inriktningen för ålder för att bli uttagen till spelen skall vara minst 18 år och högst 39 år. Eventuella undantag från ålderskriterierna skall godkännas av Gotlands Golfförbund. 

3.3 Handicapkrav 

Handicapkravet för att bli uttagen till spelen är för herrar 3,4 och för damer 5,4. 

3.4 Målsättning 

Individuella mål och lagens mål arbetas gemensamt fram mellan deltagande spelare och kapten. 

4. Förberedelser 

Kaptenen skall vara närvarande på de möten som Gotlands Idrottsförbund kallar till i förberedelsearbetet inför kommande spel. Kaptenen ansvarar också för att förberedelserna för golflagen påbörjas i god tid innan spelen. 

5. Ekonomi 

NWIG för golf har en egen budget som beslutas i samband med Gotlands Golfförbunds årsmöte och baseras på: 

 • • Utdebitering för varje medlem i golfklubbarna (fn 5:-/medlem och år) 
 • • Resterande medel från senaste NWIG 
 • • Lagkaptenen (-erna) deltar kostnadsfritt 
 • • Deltagande spelare betalar avgift för eget deltagande enligt beslut vid årsmöte före spelens genomförande 
 • • Medel för NWIG får endast användas för detta, men redovisas inom Gotlands Golfförbund 

 

5.1 Representationskläder 

Tävlingskläder föreslås av lagkaptenen, beslutas av Gotlands Golfförbund, samt bekostas av de medel som finns inom NWIG-kontot. 15 

 

5.2 Resa och boende 

Planering av resa för truppen görs normalt av Gotlands Idrottsförbund. Kaptenen ansvarar för att arbeta för att golftruppen får ett lämpligt boende med hänsyn tagen till ekonomi och logistik under spelen. Kostnaden för boende och resa ingår i beslutad budget för NWIG. 

5.3 Förväntningar på spelare 

Spelare uttagna till det laget förväntas att ställa upp för varandra, att delta på träningar och tävlingar samt övriga gemensamma sammankomster. 

Utöver detta förväntas spelarna också genomföra individuell träning med sin klubbs tränare med målsättningen att kunna prestera så bra som möjligt under spelen. 

Spelare uttagna till spelen förväntas prioritera Island Games framför andra tävlingar under samma period. 

5.4 Information 

Information kommer att ske primärt via Gotlands Golfförbunds hemsida och via e-post till lagen och klubbarna. 16 

 

Distriktsmästerskap 

DM D/H samt DM åldersklasser Dam och Herr spel vid ett tillfälle och på en klubb. 

DM D/H spelas över 36 hål och DM åldersklasser över 18 hål. Såväl DM D/H som DM åldersklasser spelas som slagtävling scratch. 

Deltagande är kostnadsfritt. 

Övrig information 

Öppna Veterandagar 2021 

Slite GK 

8/9 Gotska GK 

9/6 När GK 

30/6 Ljugarns GK 

11/8 Gumbalde GK 

26/8 Visby GK 

Fördelning av DM och DM Åldersklasser 

2020 Gumbalde GK 

2021 Slite GK 

2022 När GK 

2023 Gotska GK 

2024 Visby GK 

Teen Cup gruppkval 

2020 Visby GK 

2021 Gumbalde GK 

2022 Slite GK 

2023 När GK 

2024 Gotska GK 

Domare på Gotland 

Distriktsdomare preliminärt, ändringar kan förekomma: 

Gunilla Wigren Dahlin Tel 076-715 25 60 

Paul Ahlqvist Tel 073-531 41 59 

Hugo Lindqvist Tel 070-299 37 21 

Leif Karlsson Tel 076-207 40 86 

Hans Wiklund Tel 070-839 26 56 

Jörgen Andersson Tel 070-591 81 77 

Kontaktpersoner för seriespelet Kansli 

Dam 

Herr 

Mix 

Veterandam 

Veteranherr 

GGF 

Hans Wiklund, Tel 0708-39 26 56, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Gotska GK 

21 55 45 

Hans Wiklund, 

Tel 070-839 26 56, 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ragnhild Wessman 

070-282 46 68 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Leif Karlsson 

Tel 076-207 40 86 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Gumbalde GK 

48 28 86 

Thomas Olofsson 

Tel 070-210 52 29 

Sigbritt Svensson 

Tel 072-330 28 66 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Elaine Juniwik 

Tel073-9225614 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Gunnar Björnvall 

Tel 0498-48 04 40 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Per Fredenlund 

Tel 070-582 09 93 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

När GK 

49 23 20 

Johan Tingström, 070-748 06 83 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Sonya Lundberg 

070-304 68 00 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Björn Möllerström, 

Tel 073-597 21 61 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Slite GK 

22 61 70 

Daniel Vourinen Lundin, 

0498-22 61 70, 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Agneta Söderberg 

Tel 073-7086136 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Karin Lundqvist 

Tel 070-727 40 93 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Pelle Löfgren 

Tel 0736814111 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Anders Falkgren 0498-22 45 24 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Visby GK 

20 09 30 

0498-20 09 30 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Anna Sagebrand 

Tel 0498-24 08 38 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ingrid Melin 

Tel 073-975 88 23 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sören Andreasson-Utas 

Tel 0498-26 65 76, 0738-27 93 46 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Jerker Jerneheim 

Tel 070-384 15 47 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Thomas Ekman 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ljugarns GK 

49 34 95 

Jan-Erik Rosengren 

Tel 070-590 52 59 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Mikael Håkansson 

Tel 070-781 84 59 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Bengt Andersson 

Tel 0706-99 31 45 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 
 
 

 

 Juni 

6 

 

Gotska GK 

STORA COOP:s Flaggtävling 

09:00 

Sl 

6 

 

Gumbalde GK 

Swedbanks Flaggtävling 

09:00 

Sl 

6 

 

När GK 

Flaggtävling 

09:00 

Sl SL 

6 

 

Gotska GK 

Match-KM, start 

09:30 

Sl 

9 

on 

När GK 

Öppen Veterandag 

K09:00 

Scr 

11 

fr 

När GK 

Fransans Krögargolf 1 

16:00 

Slg, 9 hål 

12 

 

Gumbalde GK 

Öppen Damdag 

K08:00 

Slg 

13 

 

Visby GK 

Klubbmatch vs När GK 

15 

ti 

Visby GK 

Teen Cupp Klubbkval 

15 

18 

fr 

När GK 

FransansKögargolf 2 

16:00 

Slg, 9 hål 

19 

 

Gotska GK 

Wenman Family Cup 

09:00 

Pb, Familjeklasser 

20 

 

När GK 

Gotland Open-När GK 

08:00/13:00 

Scratch, Sl (36 hål) 

Netto: Sl (18 hål) 

20 

 

Slite GK 

Golf&More’s Greklandsresan 2021 

08:30 

Slg, hcp-klasser, singel 

22 

ti 

Slite GK 

Öppen Damdag 

24 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff 

18:00 

Pb 

25 

fre 

Gumbalde GK 

Midsommarslaget*** 

K07:00/10:00 

Slg, 9+9 

27 

 

När GK 

Midsommargolf 

10:00 

Scr 

27 

 

Visby GK 

Bibosfatet, Äkta Makar 

08:00 

Fs 

27 

 

Gotska GK 

Midsommarslaget 

12:00 

Sl/Slg 

28 

 

Visby GK 

Juniortouren, 9-hålsbanan 

30 

on 

Ljugarns GK 

Öppen veterandag 

09:00 

GS, Eclec 

Juli 

1 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff 

18:00 

Pb 

2 

fre 

Gumbalde GK 

Juniortouren 

em 

I samband med summercamp 

3 

 

Gumbalde GK 

Gruppkval Teen Cup 

3 

 

Ljugarns GK 

Gotlandsbolagets greensome 

09:00 

Gs, Par 

3 

 

Gotska GK 

ROSA´s greensome 

09:00 

Gs/A-C 

4 

 

Gumbalde GK 

Silverklubban 

13:00 

Sl 18 hål 

5 

 

Gotska GK 

The Blue Cup vs Ljugarn GK 

13:00 

Pb 

8 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff 

18:00 

Pb 

9 

fre 

Slite GK 

Golf&More’s Vietnamresan2021 

10 

 

Gumbalde GK 

Öppen herrgolfdag 

K08:00/13:00 

36 hål 

10 

 

Ljugarns GK 

Medlemsdag Jimmy Carlssons minne 

09:00 

Pb 9 hål 

12 

 

Ljugarns GK 

Herrdag Ljugarn-När 

08:00 

Pb, Scr, lottade par 

12 

 

När GK 

Herrdag När-Ljugarn 

13:00 

Pb, Gs, lottade par 

12 

 

När GK 

Damdag 

09:00 

Scr, Gs 

13 

ti 

Gumbalde GK 

Äkta makar/Sambos 

13:00 

15 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff 

18:00 

Pb 

17 

 

Gotska GK 

Juniortouren 

09:00 

Pb 

17 

 

Ljugarns GK 

KM 

09:00 

Scratch 

17 

 

När GK 

Dropping Competition 

K09:00 

Pb 

18 

 

Slite GK 

KM/KM-ÅK 

07:30 

 

18 

 

Visby GK 

Putt-KM 

10:00 

Sl 

18 

 

Visby GK 

Shopen Championship by Cobra Puma 

K14:00 

Sl 

19 

 

Ljugarns GK 

The Blue Cup vs GotGK 

13:00 

19 

 

Gumbalde GK 

Tankvärt 2 generationer 

13:00 

21 

on 

När GK 

Närkdagen 

K09:00 

Pb, 4-manna 

22 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff 

18:00 

Pb 

24 

 

Visby GK 

KM+ åldersklasser 

24 

 

Ljugarns GK 

Arriba Scramble 

09:00 

Scr, par 

24 

 

När GK 

Juniortouren 

13:00 

Pb 

25 

 

Gotska GK 

Seven Up 

09:00 

2-manna scramble 

25 

 

När GK 

Äkta Makar 

K09:00 

Pb/Gs 

28 

on 

Slite GK 

Slite GK:s medlemsdag 

09:00 

Tävl, spela, lämna kort 

29 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff 

18:00 

Pb 

29 

to 

Slite GK 

Juniortouren 

12:00 

31 

 

Gumbalde GK 

Munkhammars 3-manna scr 

K08:00 

Scr 

31 

 

Ljugarns GK 

Öppen Damdag 

Slg 

Aug. 

1 

 

Visby GK 

3 generationer 

10:00 

3-manna scr, 9-hålsb. 

1 

 

När GK 

Närkampen**** 

13:00 

Match 

2 

 

Gumbalde GK 

Hickorytävling 

4 

on 

Gumbalde GK 

Sudermästerskapen dag 1 

K09:00 

Slg Singel 2-manna Fb 

5 

to 

När GK 

Sudermästerskapen dag 2 

K09:00 

Slg Singel 2-manna Gs 

5 

to 

Ljugarns GK 

Torsdagsträff "Bysen" 

Pb 

7 

 

Gumbalde GK 

KM 

08:00 

Scratch 36 hål, ÅK Nett 18 hål 

7 

 

När GK 

KM 

09:00 

Scratc/Netto, h-d-j-o 

7 

 

Slite GK 

Slite GK:s 3-manna scramble 

10:00 

Scr 

10 

ti 

Visby GK 

Öppen Damdag 

11 

on 

Gumbalde GK 

Öppen veterandag 

13 

fr 

När GK 

Fransans Krögargolf 3 

16:00 

Slg, 9 hål 

14 

 

Gotska GK 

Gotland Open-Gotska GK 

08:00 

Scratch, Sl (36 hål) 

Netto: Sl (18 hål) 

14 

 

Ljugarns GK 

Bruna Dörren 

Scr, Par 

14 

 

När GK 

När/Visby**** 

12:00 

Match 

15 

 

Gumbalde GK 

Sponsorgolf**** 

13:00 

17 

ti 

När GK 

Sammanslaget*** 

09:00 

Mallorca,Dam/Vet/Kåks 

18 

on 

Visby GK 

Volkswagen Masters 

19 

to 

Gotska GK 

GS vs Slite GK 

16:00 

19 

to 

När GK 

GS vs Visby GK 

16:00 

Gs 

20 

fr 

När GK 

Fransans Krögargolf 4 

16:00 

Slg, 9 hål 

21 

 

Gotska GK 

Trafikljuset 

09:00 

Scr 

22 

 

Slite GK 

Myresjöhus Scramble 

08:00 

Scr 

26 

to 

Visby GK 

Öppen Veterandag 

K09:00 

Mix 

28 

 

Gotska GK 

KM och KM åldersklasser 

09:00 

Scratch 

29 

 

När GK 

Schacktcupen 

09:00 

Pb 

       

Sept. 

3 

fr 

När GK 

Fransans Krögargolf 5 

16:00 

Slg, 9 hål 

4 

 

Gotska GK 

Hamburger-Scramble 

10:00 

Scr 

5 

 

När GK 

Öppen Damdag 

K09:00 

Slg 

8 

on 

Gotska GK 

Öppen veterandag 

10:00 

Gs, D-, H-, Mix-klass 

11 

 

När GK 

Fransans Krögargolf avslutning 

12:00 

Slg, 18 hål 

20-23 

 

Visby GK

SGT Nordic League

23 

 

Gotska GK 

Öppen Damdag

 K09:00

 

Slg 

25 

 

När GK 

Sponsorgolf

12:00

 

25 

 

Gotska GK 

Volvo Cross Country

K10:00

 

Scr 

Okt. 

2 

 

När GK 

Cedergren/Höstglöd 

   

10:00 

Pb 

3 

 

Gotska GK 

Gotskas Mästarmöte 

   

10:00 

Slg 

16 

 

Visby GK 

Hummergolfen 

   

K10:00 

Scr, 2-manna 

22-23 

 

 Visby GK

 Scandic Extreme

   

2-manna Netto K10:00

Nov. 

6 

När GK

 Allhelgonagolf

  09:00